hoa cát phan văn

 

 

B́nh an xuân

Cát hoa

Chiều nhẹ êm

Con sẽ về

Đào chuông yểu điệu

Đi giữa biển trời

Đi rong

Don't know much / Chẳng biết ǵ

Em và hoa sen

Gánh hoa vào xuân

Hạnh phúc đâu chỉ cỏn con

Hoa cát

Hoàng hạc lâu

Khát vọng

Mẹ là vầng trăng

Mưa qua thảo am / Bụi mưa

Ngày c̣n nợ đêm

Ngu ngơ

Nhớ mùa Noel Trà Kiệu

Nụ xuân

Rớt niệm

Th́ thầm gợi nhớ

Thơ xuân

Thu vàng rong rêu

Tiệm cận

Trăng Sapa _Quê em Mù Căng Chải _ Đưa em về ...

Xuân đến cùng về

Xuân, Hạ, Thu, Đông ca

 

 

Thơ phổ nhạc:

Bạc Liêu quê ḿnh

Bố Đại Ḥa Thượng

Chiều nhẹ êm

Con sẽ về

Duy Xuyên mùa xuân về

Gởi em phấn trắng mai vàng

Hong tóc ( Thơ Trà Kim Long )

Hội An t́nh Quảng

Màu nắng chiều

Quê em Miền Tây

Mùa đông thục nữ

Mùa thu thênh thang

Sài G̣n thu rộn ràng

Uống rượu dưới trăng

Vào xuân

Về đâu hỡi em

 


art2all.net