hoa cát phan văn

 

 

Cát hoa


Lưu ly trong tỏ xưa thân cát
Say đắm yêu thương đến thẫn thờ
Bỗng dưng chợt thấy ḿnh hoa cát
Vô tướng vô t́nh rỗng chữ thơ

 


Hoa Cát Phan Văn

 

 

 

 


art2all.net