hoa cát phan văn

 


DON'T KNOW MUCH

(Linda Ronstadt)


Look at this face
I know the year are showing
Look at this life
I still don't know where it's going
I don't know much
But I know I love you
That may be all I need to know
Look at these eyes
They've never seen what mattered
Look at these dreams
So beaten and so battered
I don't know much
But I know I love you
That may be all I need to know
So many questions still left unanswered
So much I've never broken through
And when I feel you near me
Sometimes I see so clearly
The only truth I've ever know is me and you
Look at this man
So blessed with inspiration
Look at this soul
Still searching for salvation
I don't know much
But I know I love you
And that may be all I need to know
I don't know much
But I know I love you
That may be all there is to know


CHẲNG BIẾT G̀!
 

Nh́n vào khuôn mặt thân thương
Ngỡ ngàng năm tháng như dường hiện ra
Nh́n vào cuộc sống mờ xa
Vẫn chưa biết được hương hoa lối nào
Ngu ngơ không biết cớ sao.
Tim tôi vương vấn thẫn thờ mến em
Nầy em, em hăy nh́n xem
Nh́n vào đôi mắt say mềm t́nh thơ
Bên chiều gửi mộng vào mơ
Bâng khuâng ngào ngọt thẩn thờ vấn vương
Hồn tôi rạo rực nhớ thương
Ḷng hằng nhung nhớ sắc hương nhu mỳ
Nhưng thôi tôi chẳng biết chi
Một điều duy nhất cần ǵ biết hơn
Tóc nghiêng thoảng mộng trăng vờn
Sương đêm ngào ngọt chập chờn suối mây
Vỡ tan xào xạc nắng đầy
Khát khao ḥa nhạt cỏ cây chạnh niềm
Linh hồn cứu rỗi kiếm t́m
Măi không ngăn nổi cánh chim hợp đàn
Chẳng ǵ rạo rực mơn man
Ḷng tôi vẫn biết vô vàn yêu em
Chẳng ǵ ngây ngất rượu mềm
Lặng thôi như biết yêu em lâu rồi.

 

Hoa Cát Phan Văn

 

 

___

 

a2a: Ca khúc này của Linda Ronstadt có thể nghe tại đây :

https://www.youtube.com/watch?v=RvTvSSztu50


 
art2all.net