hoa ct phan văn

 

 

HONG TC

 

Thơ: Tr Kim Long

Nhạc: Hoa Ct Phan Văn

Ca sĩ: Lưu Trường Hải

 

Xin nhấn vo hnh dưới đy để xem youtube :

https://youtu.be/PpmNyNEKvqA

 

 

 

 

art2all.net