hoa cát phan văn

 

 

BẢN DỊCH MƯA QUA THẢO AM & BỤI MƯA của Thầy ABAHN LETH

Phan Văn và thơ Thiền

Có một bài thơ Thiền mà Hoa Cát Phan Văn đă họa cùng Thầy Thích Nhuận Hoài (nguyên là nhà thơ Hàn Cung Thương) : Họa thơ Mưa Qua Thảo Am

 

 

 

MƯA QUA THẢO AM

Thích Nhuận Hoài

Dedicated to Hoa Cát Phan Văn


Rừng đêm lấp mảnh trăng thề
Mưa đêm vây phủ bốn bề quạnh hiu ,
Tối đen như mực giữa lều
Hốt nhiên trực nhận ra điều diệu hay
Đời như gió thoảng mây bay
Hay là ở chỗ...chẳng hay ho ǵ
Cuối cùng nhận được điều chi
Điều chi chẳng có điều chi bận ḷng

 

RAINFALL OVER THE HUT

English poem: Abahn Leth

The forest at night with vowed moon in plainness
Deserted directions, more or less, had been besieged by the night rain
But in the hut nothing was seen in the dardness
That makes one suddenly realize a marvelous thing to gain
Life seems to be a breezing wind or flying clouds
To be interesting in the place where nothingness sounds
Finally, what still remains or exists on one’s brain
Nothingness means nothing would perfectly regain
Out of bounds one’s mind would be for if one founds.

BỤI MƯA
Hoa Cát Phan Văn


Bụi mưa buông xả tóc thề
Nhà xưa cô lạnh bốn bề vắng hiu
Chiều mờ mây nhạt sương lều
Vầng trăng lộ rơ ra điều diệu hay
Hương trời nhẹ gió thoảng bay
Ngẩn ngơ trực nhận ẩn hay ư ǵ
Bờ hoa hàm tiếu mỉm chi
Hồn nhiên thơ trẻ trổi chi cơi ḷng...RAIN DUST
English poem: Abahn Leth

Rain dust let down its hair worn down to the shoulders
In the deserted solitary scene was a former shelter
It deemly loomed in the thin veil of afternoon mist
Conspicuously, the moon showed a marvelous thing as a twist
Whiffs of perfum from the sky followed fleeting breezes
Were you seeing through hidden things or stupefied with these?
Oh, with a smile, never worry about any vicissitudes of existence
Regardless of defining your heart. Be silent, as a child - let be in innocence.

 

 


 
art2all.net