hoa ct phan văn

 

N g y   c n   n ợ   đ m

 


Ngy cn nợ đm một giấc mơ
Nợ trăng vay gi bữa tnh cờ
Nợ nhau m vọng lời tha thiết
Cn nữa vầng trăng lạc bơ vơ.

Anh cn nợ em những nụ cười
Bờ thưa ngo ngọt nắng hồng tươi
Nợ xun nh mắt chiều tha thướt
Cn mi vần thơ rộn rng vui.

Ny em, mưa nắng nợ ai khng?
V nợ nhiều thm những chất chồng
Du biển cuộc đời nhiều vay mượn
Vui buồn trang trải nợ long đong !

 

Hoa Ct Phan Văn
 


art2all.net