hoa cát phan văn

 

 

RỚT NIỆM

Niệm chiều khai đóa phù dung
Trăng phau cài nẻo chập chùng lăng du
Vu vơ lá rộ vàng thu
Em về cỏ dại mịt mù rêu hoang

Chắp tay duyên niệm ngỡ ngàng
Niệm t́nh gửi phố chiều đan mây cài
Phiêu linh từ độ liêu trai
Tịnh tâm tam thế t́nh dài thiên thu

Niệm em ngà ngọc sa mù
Phổ giai mấy cơi trầm du luân hồi
Chợt dưng ḷng niệm bồi hồi
Nam mô rớt niệm ḷng thôi niệm t́nh!

Hoa Cát
Phan Văn

 
art2all.net