La Thụy

 

NHỮNG DẠNG THƠ VIỆT NAM ĐẶC BIỆT

PHẦN II :

THƠ ĐỌC NHIỀU CCH, THƠ VIỆT ĐỆM NGOẠI NGỮ

~~oO))((Oo~~

         Ngoi DẠNG THƠ BNH THANH đ đăng:

http://vannghequangtri.bpot.com/2011/09/la-thuy-dang-tho-binh-thanh.html 

http://www.art2all.net/tho/lathuy/dangthobinhthanh.htm

 

Sau đy, mời cc bạn đọc một số dạng thơ đặc biệt khc.

  

I - THƠ ĐỌC NHIỀU CCH 


1. Đọc theo 2 cch

    

      ĐỀ TRANH MỸ NỮ

      (Thuận nghịch độc) 

      Đọc xui:  

            
       Hương tin gc vắng nhặt ca oanh              
       Bận mối sầu khu gượng khc tranh                        
       Sương đỉnh trướng gieo từng dục mộng,                              
       Nguyệt bn rm tỏ dễ si tnh.                        
       Vng thưa thớt cc tan hơi dạm,                              
       Lục phất phơ sen đọ rạng thanh                            
       Trang điểm ngại chăm dừng trục gấm                                
       Phng tiu lạnh lẽo kho xun xanh.

                                                
Đọc ngược:   

                               
      Thanh xun toả liễu lnh tiu phng                            
      Cẩm trục đnh chm ngại điểm trang.                            
      Thanh rạng độ lin phi phất lục,                              
      Đạm hi tan cc tht sơ hong.                                  
      Tnh si dị tố lim bin nguyệt,                              
      Mộng xc tằng liu trướng đỉnh sương.                                
      Tranh khc cưỡng khiu sầu mỗi bận,                              
      Oanh ca nhật vĩnh cc tin hương                  
                                     PHẠM THI


2. Đọc theo 6 cch:      CỬA SỔ ĐM KHUYA


      Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương

      Lạ cảnh thm buồn nợ vấn vương

      Tha thiết liễu in hồ gợn bng

      Hững hờ mai thong gi đưa hương

      Xa người nhớ cảnh tnh lai lng

      Vắng bạn ngm thơ rượu bẽ bng

      Qua lại yến ngn du ủ l                      

      Ha đn sẵn c dế bn tường                          

                        HN MẶC TỬ


  Cch đọc 1:   Đọc xui

  Cch đọc 2 :  Đọc ngược

  Cch đọc 3 :  Bỏ 2 chữ đầu  ở mỗi cu đọc xui

  Cch đọc 4:   Bỏ 2 chữ sau ở mỗi cu đọc xui

  Cch đọc 5 :  Bỏ 2 chữ đầu ở mỗi cu đọc ngược

  Cch đọc 6 :  Bỏ 2 chữ sau ở mỗi cu đọc ngược 


 3. Đọc theo 8 cch:     
              
     CẢNH XUN                            
    Ta mến cảnh xun nh sng ngời                              
    Th vui thơ rượu chn đầy vơi                                    
    Hoa ci dậu trc cnh xanh biếc                                
    L quyện hương xun sắc thắm tươi                                
    Qua lại khch chờ sng lặng sng                                
    Ngược xui thuyền đợi bến đng người                                  
    Xa ngn tiếng ht ,  đn trầm bổng                                    
    Tha thướt bng ai mắt mỉm cười                                        
                         KHUYẾT DANH
      
          
Cch đọc 1:   Đọc xui                
Cch đọc 2:   Đọc ngược                  
Cch đọc 3:   Bỏ 2 chữ đầu ở mỗi cu, đọc xui                  
Cch đọc 4:   Bỏ 2 chữ cuối ở mỗi cu, đọc ngược                  
Cch đọc 5:   Bỏ 3 chữ đầu ở mỗi cu, đọc xui                  
Cch đọc 6:   Bỏ 3 chữ cuối ở mỗi cu, đọc ngược                  
Cch đọc 7:   Bỏ 4 chữ đầu ở mỗi cu, đọc xui                  
Cch đọc 8:   Bỏ 4 chữ cuối ở mỗi cu, đọc ngược

 

 4. Đọc theo 10 cch : 


    Đ l bi thơ  LỆ CT ĐẰNG  của Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vn


     1.- Đọc xui:


    Trăng buồn khc liễu rũ tn thu,

    Gi lạnh trời sương gi mịt m.

    Cằn cỗi sắc hương mi nhạt tẻ,

    V vng son phấn nt mờ lu.

    Băng thanh lỡ phận vi hoa gấm,

    Ngọc khiết thương đời thẹn tc tơ. 

    Đằng ct lệ rơi tnh rẽ lối.

    Giăng sầu chuốc hận tủi hờn thơ 


 
  2.- Đọc ngược:


   Thơ hờn tủi hận chuốc sầu giăng,

   Lối rẽ tnh rơi lệ ct đằng.

   Tơ tc thẹn đời thương khiết ngọc,

   Gấm hoa vi phận lỡ thanh băng. 

   Lu mờ nt phấn son vng v,

   Tẻ nhạt mi hương sắc cỗi cằn.

   M mịt gi sương trời lạnh gi, 

   Thu tn rũ liễu khc buồn trăng.


    
3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi cu bi xui:


    Khc liễu rũ tn thu,

    Trời sương gi mịt m.

    Sắc hương mi nhạt tẻ,

    Son phấn nt mờ lu.

    Lỡ phận vi hoa gấm,

    Thương đời thẹn tc tơ.

    Lệ rơi tnh rẽ lối,

    Chuốc hận tủi hờn thơ.


  
 4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi cu bi ngược:


   Tủi hận chuốc sầu giăng,

   Tnh rơi lệ ct đằng.

   Thẹn đời thương khiết ngọc, 

   Vi phận lỡ thanh băng. 

   Nt phấn son vng v,

   Mi hương sắc cỗi cằn.

   Gi sương trời lạnh gi, 

   Rũ liễu khc buồn trăng.


   5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi cu bi xui:


    Liễu rũ tn thu,

    Sương gi mịt m.

    Hương mi nhạt tẻ,

    Phấn nt mờ lu. 

    Phận vi hoa gấm,

    Đời thẹn tc tơ. 

    Rơi tnh rẽ lối, 

    Hận tủi hờn thơ.


    
6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi cu bi ngược: 


    Hận chuốc sầu giăng,

    Rơi lệ ct đằng.

    Đời thương khiết ngọc,

    Phận lỡ thanh băng.

    Phấn son vng v,

    Hương sắc cỗi cằn.

    Sương trời lạnh gi, 

    Liễu khc buồn trăng.


    
7.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi cu bi xui:


    Trăng buồn khc liễu,

    Gi lạnh trời sương.

    Cằn cỗi sắc hương,

    V vng son phấn.

    Băng thanh lỡ phận, 

    Ngọc khiết thương đời.

    Đằng ct lệ rơi, 

    Giăng sầu chuốc hận.


   8.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi cu bi ngược:


    Thơ hờn tủi hận,

    Lối rẽ tnh rơi.

    Tơ tc thẹn đời,

    Gấm hoa vi phận.

    Lu mờ nt phấn,

    Tẻ nhạt mi hương.

    M mịt gi sương,

   Thu tn rũ liễu.


   9.- Đọc như thơ tự do bi xui:


    Trăng buồn

    Khc liễu

    Rũ tn thu


    Gi lạnh

    Trời sương

    Gi mịt m


    Cằn cỗi

    Sắc hương

    Mi nhạt tẻ


    V vng

    Son phấn

    Nt mờ lu


    Băng thanh

    Lỡ phận

    Vi hoa gấm


    Ngọc khiết

    Thương đời

    Thẹn tc tơ


    Đằng ct

    Lệ rơi

    Tnh rẽ lối


    Giăng sầu

    Chuốc hận

    Tủi hờn thơ


   10.- Đọc như thơ tự do bi ngược:


     Thơ hờn    

     Tủi hận..    

     Chuốc sầu giăng


     Lối rẽ    

     Tnh rơi    

     Lệ ct đằng


     Tơ tc    

     Thẹn đời    

     Thương khiết ngọc


     Gấm hoa    

     Vi phận    

     Lỡ thanh băng


     Lu mờ    

     Nt phấn    

     Son vng v


     Tẻ nhạt    

     Mi hương    

     Sắc cỗi cằn


     M mịt.. 

    Gi sương    

    Trời lạnh gi


    Thu tn    

    Rũ liễu   

    Khc buồn trăng

 

 

II. THƠ VIỆT ĐỆM NGOẠI NGỮ

 Người VN c ti "thi ho" bi học ngoại ngữ. Thời xưa đ c người  nm ho chữ Hn để học tr học dễ thuộc, một dạng như tam tự kinh rất đặc th VN, chẳng hạn:                                  

     "Thin: trời, địa: đất                                  
     Cử: cất, tồn: cn                                
     Tử : con, tn: chu                                
     Lục: su, tam: ba                                  
     Gia: nh, quốc: nước                                  
     Tiền: trước, hậu: sau                                
     Ngưu: tru, m: ngựa...


 Tới thời học Php ngữ, cũng được Việt ho để dễ nhớ, dễ thuộc, chẳng hạn :    

                          
     Bớp: b, sư tử: li-ng                              
     Sơ - van: con ngựa, me - dng: ci nh                            
     Ma - pham chnh thật b nh                             
     Mng - xơ đch thị chỉ l thưa ng  


Anh  Nguyễn Văn Quang c phổ biến cch học Php văn (trch trong cuốn Trường NH chn dung v Kỷ niệm I do V Thị Quỳnh chủ bin ) nghe thật ngộ nghĩnh :

                          

    ma soeur: chị ti, mou: mềm, long: di  

 

   V đy bi học Anh ngữ bằng thơ rất dễ thuộc : 

           
    Long: di, short: ngắn, tall: cao            
    Here: đy, there: đ, which: no, where: đu          
    Sentence c nghĩa l cu          
    Lesson: bi học, rainbow: cầu vồng        
    Husband l đức ng chồng          
    Daddy: cha bố, please dont: xin đừng          
    Darling tiếng gọi em cưng          
    Merry: vui thch, ci sừng l horn            
    Rch rồi xi đỡ chữ torn        
    To sing l ht, a song: một bi          
    Ni sai sự thật: to lie        
    Go: đi, come: đến, một vi l some          
   


C giai thoại được truyền tụng rằng: 

Vua Tự Đức vị vua giỏi văn thơ triều Nguyễn, một hm khi lm triều, trước bch quan ngi h hửng cho biết tối qua được thần mộng bo hai cu thơ hay v lạ, thơ Hn nhưng c chen lẫn từ Nm: 
                          
   
 Vin trung oanh truyện khề kh ngữ                              
     D ngoại đo hoa 
lấm tấm khai

    
Cao B Qut tu rằng:                        
Hai cu thơ trn c trong một bi thơ do thần lm hồi cn nhỏ.      

ng liền đọc một mạch bi thơ:    

                    
  Bảo m ty phương 
huếch hoc lai,                              
   
Hunh hoang nhn tự thc đề hồi.                              
   Vin trung oanh chuyện 
khề kh ngữ,                              
   D ngoại đo hoa 
lấm tấm khai.    
                          
   Xun nhật bất văn sương 
lộp bộp,                        
   Thu thin chỉ kiến vũ 
bi nhi.                          
   
Kh khờ thi tứ đa nhn thức,                        
   
Khệnh khạng tương lai vấn t ti.
                          CAO B QUT

T Xương nh thơ xuất khẩu thnh thi chỉ với hai cu thơ thi m ni được ba thứ tiếng Hn,Việt, Php :


  
Cống hỉ, mẹc x, đy thuộc cả                        
   Chẳng sang Tu, tớ cũng sang Ty
                                      
                               
  ( T XƯƠNG)

 Ghi ch :                                 

 Cống hỉ: cung hỉ = chc mừng                        
 Mẹc-x: merci = cm ơn

 

*MỘT SỐ BI THƠ VIỆT CHEN NGOẠI NGỮ                            

 GI QU

 Tro ln mười bậc đt mng - t           (monter = tro)

 Tin cng khng rượu, chẳng c - ph (fe = tin)

 Chn lầu cửa kho, lo nơm nớp            (neuf = chn)

 Nằm tnh thu đm chuyện ct s     (coucher = nằm)

                             Nguyễn Thanh Nhung                                                                            

                           

 PHT CHIA LY
                    
 
Ni mi nng vẫn đi      (dit = ni)                    
 
St đnh rền một pht   (foudre = st)                      
 
Giường ngập lệ chia ly  (lit = giường)                      
 
Trn su vo nửa mt    (mettre = trn ngập)

                                                 Kiều Phong                                    

 GIŨ LỤA
                      
 
Tay nng dải lụa mong manh         (main = tay)                      
 
Gi qu m lại như hnh cung phi  (fille = gi)                      
 
Đời cn bao nỗi vn vi                  (vie = đời)                        
 
Lm sao trả nổi những g ta vay   (travail = lm)

                                                       V Viết Qun                      

 HOA TƯƠNG TƯ

 Yu em , cũng biết được em m  (aimmer = yu)

 Cm nn chi cho dạ ti t             (taire = cm)

 Hồ mộng đi phen tha thiết lắc    (lac = hồ)

 Tin bồng một ci thảnh thơi ph (fe = tin)

 Đường my chưa phỉ can chi rt  ( route = đường)

 Mũi sng cao đnh qu chấp n   (nez = mũi)

 Đ đến cầu lam mong được bắc   (bac =đ)

 Tương tư hoi một đo  păng- s (pense = tương tư)

                                          Thn Trọng Thuỳ Như

                                          (Quận 3 TP HCM)

     

  CỨ MƠ                        
 
Ti thức sao m ti cứ mơ               (me = ti)                      
  
Lửa  tnh m ỉ chy lơ phơ              (feu = lửa)                      
  
Bốn  phương ngng bng trời m ct (quatre = bốn)

  Hai  ngựa đưa tin v cng đơ          (deux =hai)

  Đầu  bạc lại xanh mu lễ tết            (tte = đầu)

  Tim  hồng thm thắm nhịp thời cơ  (coeur =tim)

  Cả  to thin ph m nuy t            (tout = tất cả)

  Cầu  ước chuyện kia chẳng vẩn vơ (voeux  = cầu ước) 

                                                              V Viết Don                      

                                           

Bi thơ ni ln tm sự một phụ nữ VN lấy chồng l một vin cng sứ Php mn nhiệm trở về nước


J cris 
(ti viết) tnh thư une lettre (một l)

Envoie (gửi) thăm hỏi me-sừ Le Rsident (ng cng sứ)

Toute seul (một mnh) gạt nước mắt than rằng : 

Cochon (con lợn) long đong lỡ lng,                                              

Từ khi thiếp bn duyn chng

La noce (đm cưới) chưa đặng một bn tiệc vui 

loigner (xa cch) ai kho dục xui 

Couteau (con dao) sao nỡ cắt mi nguyệt hoa 

La cour (sn nh) mousse (cỏ) mọc lune (trăng) t

La chambre (buồng ngủ) biết lấy ai lm ami (bạn)

Lạnh lng chiếc chemise (o) lấp l,

Ta figure (khun mặt anh) thấy đ m mong    

By giờ tnh biết comment (lm sao) by giờ

Pourqoi (tại sao) nỡ để silent (im lặng) cho đnh                                                                  

(ng Đinh Hương Sơn sưu tầm v đăng trn  tạp ch   "Xưa v Nay"  số 257 (Thng 4/1946)

 

ĐI LẠI NH TỰ BỊ NGƯỜI Ở NHỜ CHIẾM              

Nh moa bị cướp  (moi = ti)            

Nh  moa cho ở, lu tăng-pi  (lui =anh ta ; tant pis = cc cần)

Cướp của m khng tiếng mẹc-(merci = cm ơn)

Mặc kệ moa ku vang pạc- t  (partout = khắp nơi)

Ung dung lu vẫn sống i-xi  (ici = ở đy)

i tnh nhn nghĩa nơ v ring  (ne vaut rien = khng c gi trị g)

Mc ngoặc d x sp phi  (c suffi = đ đủ rồi)

Nn đnh chịu lp tt la vi (tout la vie = suốt cả đời)

Chỉ tội lơ dut qun tat-chơ                                                       

(le judge =quan to; tche = trch nhiệm)

                                 Gio sư Dương Thiệu Tống               

                   
( Do mnh dng chương trnh bn phm tiếng Việt Unikey, một số mẫu tự tiếng Php khng c trong Unikey nn g khng được chuẩn lắm )


  

MỘT THẾ - KỶ MẤY VẦN THƠ                                                                              
 
 *Tiễn chn qun viễn chinh Php                      
  *Kỷ niệm 100 năm Việt  Nam  đau khổ      

            
    nh hồng chi rạng chn trời mới                    
    Ngọn lửa đao binh tắt lịm rồi.                    
    C kẻ chiều nay về cố qun,                      
    m thầm, khng biết hận hay vui ?!                  

    Chiều nay,                    
    Kn ku tức tưởi nghẹn lời                    
    Tiếng ngn xc động dạ người viễn chinh !                    
    Chiều nay trn nghĩa địa                    
    C một đon tinh binh                    
    Cờ rủ v sng xếp                      
    Ci đầu v lặng thinh.                    
    Nghẹn ngo gi biệt người thin cổ                      
    Đất lạ trời xa sớm bỏ mnh.                      
    Thịt nt, xương tan, hồn thảm bại                      
    Nghn năm m hận ci u minh !                    
    Những ai lm lnh viễn chinh,                      
    Chiều nay bước xuống tu binh trở về.                      
    Tu  xp - l !                        
    Tu xp - l !                    
    Cửa Hm Tử lao xao sng gợn                      
    Bến Bạch Đằng lởn vởn hồn qu                       
    Bước đi những bước nặng nề                      
    Ngy đi chẳng biết, ngy về chẳng hay !                     
    Một ngn chn trăm năm su (1956)                      
    Một ngn  tm trăm su hai (1862)                      
    Giật mnh bấm đốt ngn tay,                      
    Trăm năm một giấc mộng di hi kinh !                  

    Ngy anh đến đy :                      
    Thnh Đ Nẵng tan hoang v đại bc                      
    Xc anh hng Đinh L ha tro bay !                      
    Giữ Gia Định, Duy Ninh liều mạng thc                      
    m quốc kỳ tuẩn tiết giữa trng vy !                      
    Phan Thanh Giản nuốt hờn pha thuốc độc                    
    Bởi xm lăng bắt nhượng nước non nầy !                      
    V Thăng Long mu ha ba lớp đất                        
    Thất KinhThnh, Hong Diệu ng trn thy !                       
    Hỡi ơi ! Xương mu dẫy đầy,                      
    Chn anh dẫm tới, đất nầy tc tang !                        
    Tay  gươm, tay sng                    
    Bước nghinh, bước ngang                      
    Anh bắn !                      
    Anh giết !                    
    Anh đm !                      
    Anh dầm !                      
    Anh đy B R , Cn Ln,
    Anh đọa Sơn La , Lao Bảo                       
    Anh đoạt hết cơm hết o,                    
    Anh giựt hết bạc hết vng                       
    Chặt đầu ng lo treo hng thịt,                    
    Mổ mật thanh nin giữa chiến trng.                      
    Cối quết trẻ thơ văng nt c,                    
    Phanh thy sản phụ đốt thnh than !                       
    Con la mẹ,                      
    Vợ xa chồng,                      
    Cy rụi l,                    
    Nh trống khng                       
    Người chm đy biển                        
    Người tấp ven sng                      
    Người ng trn ni                      
    Người gục trong rừng                         
    Đy C Mau, đ Nam Quan,                    
    Hung hăng anh bp trong bn tay tanh !                      

    Nước ti đang độ yn vui sống                    
    Mt ngt hương ma, bưởi ngọt thanh                    
    La nặng tnh qu, khoai luyến đất,                      
   Khng thương nhau, lại giết nhau đnh !                      
   Cắn răng ti chịu cực hnh                      
   Vuốt ru anh hưởng cng linh đồng bo.                      
   Anh phn ly  Nam , Bắc                        
   Anh chia rẻ ngho, giu.                      
   Nước non anh quậy tan tnh hết                      
   Cho on hờn nhau, giết lẫn nhau ,                      
   Người chết th dại,                      
   Người sống th ngu.                      
   Dn ngu v bị lm ngu                    
   Đặng dn lm ngựa, lm tru suốt đời !                

   Nhưng, thi !                      
   Bao năm khi lửa                      
   Ta hiểu nhau rồi !                      
   Ci g bạo ngược l phi nghĩa                    
   L tri lng dn, nghịch  trời.                    
   Sắt thp tinh rng, binh tướng dữ                        
   Khng sao thắng được tri tim người !                    
   Anh về l phải, anh  ơi !                      
   Về by giờ, để cn đời nhớ anh.                      
   Những ci g ti hận                      
   Những ci g ti khinh,                        
   By giờ anh xuống tu binh                      
   Trăm năm chuyện cũ, thi mnh bỏ qua !                      

   Bao giờ ti chẳng nhớ                      
   Nước Php rộng bao la,                        
   Thnh Paris  rực-rỡ                      
   nh văn minh chi la                         
   Cốt Đa-duya 
(Cte  dAzur ) người thanh v cảnh lịch                      
   Bờ Mạc-xy(Marseille)
 xinh đẹp nhất sơn h.                        
   Kh sng ni đc nn trang tuấn kiệt                      
   Bực anh hng cứu quốc RỐP 
(Job), RĂNG-ĐA (Jean D'arc)                        
   Ti nhớ lắm, một ngy năm tm chn (1789)                      
   Anh vng ln ph ngục BT-TI  
(Bastille) nh,                        
   Anh giải-phng cho giống ni được sống                        
   Được vinh quang trong Đệ Tứ Cộng Ha !                       
   Anh vui, anh sướng,                         
   Anh ht, anh ca                          
   Ti l người ở phương xa                       
   Ngy anh sng lạn (xn lạn) cũng ha niềm vui !                       

   Anh về nước Php xa xi                       
   Chắc anh bao giờ qun được,                       
   Những l đường đi nước bước                        
   Những l tn tuổi Việt Nam :                         
   Suối Yn Thế tun trn hậm hực,                       
   Đất Thi Nguyn căm tức nổi vồng,                           
   Thp Mười hận nước mnh mng                          
   U Minh mấy trận bo lng chưa ngui !       
               
   Việt Nam, nước của ti :                       
   Sng su, đồng rộng,                        
   Tri tốt, hoa tươi                         
   H Nội kinh thnh trang chiến sử                        
   Si Cn đ thị rạng anh ti.                       
   Ph Xun bừng chi gương ưu quốc                      
   Nghĩa nặng tnh thm vạn thưở nay !                         
   Việt  Nam , nước của ti :                         
   Gi như trẻ                         
   Gi như trai                        
   Chết th chịu chết                        
   Khng ci ln ai !                       
   Tham lam ai muốn v xm chiếm,                         
   Th giặc vo đy, chết ở đy !                          
   Việt Nam, nước của ti :                        
   Ruộng du ha bể                       
   Lng chẳng đổi thay.                       
   Dầu ai  cắt đất chia hai                         
   Cho trong đau khổ, cho ngoi thở than.                        
   Dầu ai banh ruột x gan,                       
   Cho tim xa c, cho nng la ti.                      
   Đinh ninh anh nhớ một lời :                        
  Ngy mai thống nhất liền đi bến bờ !                      

    Đ đến giờ                      
    Chia tay cch biệt                        
    Anh la nước Việt                         
    Vừa tủi vừa mừng.                       
    Bn nh vợ đợi con trng,                        
    Vắng anh, tnh mặn nghĩa nồng cũng phai.                    
    Tu  xp - l  một !                       
    Tu  xp - l hai !                        
    Siết tay anh nh, anh về nước,                       
    Biển lặng trời m nhớ lấy ngy.                      
    V chẳng bao giờ qun nhắc nhở                       
    Cho ai đừng đến đọa đy ai !                         
    Tự vấn lương tm rồi tự đp :                      
    - Đnh cho ai, v chết cho ai ???                       

     Bng ngả trời ty                       
     Gi lồng biển cả ,                        
     Pht giy từ gi                        
    Trang sử trăm năm !                        
    Tu anh rời bến Việt  Nam ,                        
    Hy xui một ngả, một đường m đi.                         
    Xin tu đừng gh Bắc Phi,                         
    Sng to gi lớn, chắc g đến nơi .                         
    Đừng gy oan tri, tu ơi,                      
    Hy xui về Php cho người ht ca !                        
    Tu  xp - l hai !!                         
    Tu  xp - l ba !!!                         
    Anh về mạnh giỏi                         
    - - rờ - voa !  
(Aurevoir)
                              TRUY PHONG 
                                    (1956)  


* Cn nhiều DẠNG THƠ VIỆT NAM ĐẶC BIỆT khc nữa, như DẠNG THƠ NI LI, DẠNG THƠ HNH ... Do bi đ kh di v do kh định dạng, xếp chữ cho loại THƠ HNH nn chng ti chỉ đăng phần II thi. Mời qu bạn sẽ đọc tiếp DẠNG THƠ VIỆT NAM ĐẶC BIỆT PHẦN III trong cc bi viết sau.

 

 

La Thuỵ sưu tầm v bin tập
   

 

art2all.net