nguyễn thị lin tm

 

 

 

ĐM TRĂNG TRN LẦU NG HONG

Trăng ln nghing một gc trời
Trăng vờn đỉnh thp*, trăng rơi xuống trần
Hn ơi, ht bng ph vn
Yu người chi để tấm thn ho gầy?

Ru sầu, nghing ngả gi my
m trăng ma Hạ, ngỡ đầy ma Thu
Tỉnh say, say tỉnh, phập ph
Hn ơi, trăng đ thin thu, v vng!

Ai đem bn nh trăng tn?
Ai mua trăng để lang thang cuối trời?
Trăng nằm cnh liễu chơi vơi*
Ru hời, ru mi Một đờicuồng trăng.

 

Nguỹn thị Lin Tm* Thp Posha nư- Phan Thiết,

** thơ Hn Mặc Tử

  

art2all.net