nguyễn thị liên tâm

 

 

PHẤT PHƠ YẾM THẮM BỎ BÙA TRẦN GIAN

Chợ làng,
         ai bán, ai mua
Một vuông yếm thắm
                   bỏ bùa trần gian
Sợi dây tơ mỏng
                           trễ tràng
Cột hờ cái kiếp hồng nhan
                                      đa t́nh


****


Trách chi
           ngọn gió hớ hênh
Thổi tung vạt yếm
                 nhẹ tênh cánh diều
Phất phơ
           cái dải lụa điều
Yếm bay… như thể
                    chịu nhiều đa đoan


***


Yếm ơi, duyên phận, cỏn con…


5/2014

Nguyễn Thị Liên Tâm


 

art2all.net