Liễu Ngộ

 

 

 

THƠ

 

BỐN CÂU #1: BIẾT ĐÂU/ BỎ QUÊN/ BUÔNG/ BUÔNG BUỒN

BỐN CÂU #2: BỤI MÙ/ CHỈ LÀ/ CỨ BƯỚC

BỐN CÂU #3: DÂNG THẦY/ ĐẠO TÂM/ TRI ÂN/ VÔ THƯỜNG

BỐN CÂU #4: ÂN T̀NH/ ĐỘNG/ TIỄN ANH/ VÔ MINH

BỐN MÙA NHỚ MẸ ( Nhạc Nhất Luân )

CẢM TÁC

CHIA TAY MẠ /  TIỄN ĐƯA MẠ

CHỢ ĐỜI

DỪNG CHÂN / TUYẾT RƠI

ĐI HAY VỀ

EM LÀ GIÓ

HOA VẪN NỞ  /  TRI ÂN NGÀI HỘ NHẪN

MẸ ĐĂ BỎ RỪNG THU

NHỚ HUYỀN KHÔNG XƯA / NHỚ HUYỀN KHÔNG XƯA #2

TRẢ

TỪNG NGÀY ( Nhạc Nhất Luân / Liễu Ngộ )

 

 

 

VĂN

 

CHỈ LÀ ...

MỘT THỜI HAY MỘT ĐỜI

 

 

 

art2all.net