Minh HưngPT

 

 

MƠ VẠT NẮNG HỒNG
 

Mượn nh ai ơi, vạt nắng hồng
Hong nồng hơi ấm thng ngy đng
Chiều nay bo rớt tnh hoang lạnh
Xm ngắt trời my buổi gi ging.

Gi bo đầy trời, mưa ướt sũng
Buồn thương, b bỏng đa hồng nhung
Run trong gi bo, lng hiu quạnh
Nắng ấm đu rồi, chỉ ước mong!

Mong chờ vạt nắng ấm bn song
Gi nhẹ mơn man nh nắng hồng
Chẳng nhớ nhung chi lời gi lạnh
Qun đi gi buốt hạt mưa ging

Lm sao giữ mi tnh thơ mộng
Vạt nắng hồng thay ngọn gi đng
Dệt mối tnh xanh thu gối lụa
Bn nhau ước mộng ngt hương nồng...
 


Minh HưngPT

 

 

 

art2all.net