Minh HưngPT 

http://canhlantrang.blogspot.com

 

Bâng Khuâng

Cành lan trắng (Phạm Chinh Đông / Quốc Duy)

Chờ Mong ( Nguyễn Hoàng Phương )

Cơn địa chấn

Dấu chân xưa

Đà Lạt xa rồi ( Quốc Khanh / Thu Hương )

Gọi đ̣ chiều đông

Gọi tên bốn mùa

Gọi xuân

Hư ảo t́nh rơi

Lối hương xưa ( Vi Tuấn Đại / Thu Trang)

Mơ vạt nắng hồng

Ngọc ngà phôi pha ( Vi Tuấn Đại / Diệu Hiền )

T́m đâu cho thấy ánh trăng mơ

T́nh thiên thu  ( Nhược Thu / Lệ Tuyền )