ng thin thu

 

Ci Đạm Tin

                                      

(cảm tc từ truyện ngắn cng tn của Bạch L Quang *)

 

 


Chiếc thoa ngọc bch Tr Chu
Gởi cho chng Nguyễn đm sầu Thăng Long
Vấn vương khc Phụng Cầu Hong
Trở về bối rối một dng Hương. Mơ

Đạm Tin thnh tht m xưa
Mắt buồn rơi ướt vạn ma thu bay
Thoa đm o no ngn tay
Hồ Cầm nhỏ mu xt cay v bờ

Giấy hồng nhan ha thnh thơ
Thả vo ci Đạm mịt m bng my.


Huế 2/ 2014
NTT

 

___

 

* Ci Đạm Tin ( Bạch L Quang / tạp ch sng hương)

 

 

Trang Ng Thin Thu

art2all.net