ng thin thu

 

Giọt đn cuối cng

                                      

                                                Viết cho anh Nguyễn Tăng Thức

 

 

 

                                   

 

Vắt từng giọt đn cuối cng. Anh cuộn mnh vo m thanh của một ngy qun lng.

 

Tiếng ht anh trần trụi giữa trời xanh bao la. Trần trụi giữa bạn b.Trần trụi chn dung mnh.

 

Anh thả xuống cung r thứ. Điệu buồn hoa hướng dương trong buổi chiều t.

 

Chiều cong nhẹ theo dng anh say khướt ha cng tiếng đn liu xiu. Những nốt trầm rơi rơi trn dng sng qu Trc Lm.

 

Vắt từng giọt đn cuối cng. Anh m cy đn ghi ta bay lng du chiều. Một buổi chiều thật bnh yn

                                                                                        

 

Huế, 3 -8- 2011

 

 

 

Trang Ng Thin Thu

art2all.net