Nguyễn Hàn Chung

 


Độ nàng

không độ ta

Nguyễn Đức Mù Sương
 


Van cao xanh hăy độ nàng
ta quen bạc bẽo bẽ bàng từ xưa
độ ta chi nữa đă thừa
nàng c̣n như mụt măng tơ mỡ màng

Độ ta ngài chẳng độ nàng
ta đau như bị hàm oan cuộc ḿnh
ai mà không muốn siêu sinh
nhưng ta lỡ mắc ṇi t́nh sao cam!

Bấy lâu nấn ná cơi phàm
nợ nàng ta mới đeo ham tản thần
độ ta rồi cũng phù vân
độ nàng ta xuống mộ phần c̣n vui

Độ ta chỉ tổ mua cười
mấy tên lăng tử đười ươi giang hồ
độ nàng c̣n nhúm tro khô
cũng xin chánh niệm nam mô ta bà

Van cao xanh lượng hải hà
độ nàng đi, độ phàm ta ích ǵ!