Nguyễn Hàn Chung

 

 

SÁCH:

 

LỤC BÁT TẢN THẦN


==oOo==

 

THƠ:

 

Anh nhớ Sài g̣n anh không nhớ em

Anh thề không một phút nào t́m em

Ẩn dụ

Bia tạc trong một cơn say

Bolero mới rợi

Cái đàn ông

Cái ngày em nói

Căi với người yêu

Chỉ có mùa thu mới biết em buồn

Chơi tṛ ám muội

Con đường bị nhạo báng

Cõng bố về quê

Cột

Cuối năm xin phép t́nh nhân

Đôi khi

Em c̣n yêu nhà thơ?

Em là một thùng thư

Ghét em

Học Em

Giấu đi

Giỗ cha đất khách

Giỗ cha ngày xả lũ

Huyễn hoặc

Hèn chi

Khúc ca MƯA

Làm t́nh với một bóng ma

Lăn

Lục bát Sinh nhật

Lục bát  yêu

Mai xa c̣n ngón tay này ngoéo theo

Mộ khúc hành tân thời

Một chiều về thăm lại Phá Tam Giang

Mơ ṃng mướp hương

Mùa mộng thường

Muối cá chuồn

Này em có bán

Ngày vắng vợ

Ngậm

Nghe tin em quyết

Ngoại

Người t́nh

Những khi trăng Houston

Những mối t́nh lăng xẹt

Nịnh vợ trắng trợn nhân Ngày T́nh Nhân

Phía biển vẫn c̣n ai

Quà cuối năm cho t́nh nhân

Quên ư, không thể thưa nàng

Ra Tư chợt nhớ

Rối nùi với chạp

Sợ

Tặng bạn văn gả con lấy chồng

Thơ gọi hồn rêu

Tiếng buồm

Tôi không thể buồn với em

Trước biển

Tưởng tượng ngày về

Văn chương trôi giạt

Vinh danh nhạc sến

 

==oOo==

 

VĂN:

MÂM CHỮ ĐƠN SƠ,  MỜI KHÁCH MUÔN ĐỜI

NGẪU HỨNG VALENTIN

 ==oOo==

 

NGUYỄN ĐỨC MÙ SƯƠNG:

Độ nàng không độ ta

Nghe hoài em nói


==oOo==

 

LĂN NHƯ HẠT LỆ : LỜI BÌNH CỦA DƯƠNG DIÊN HỒNG

LỤC BÁT TẢN THẦN: ĐIỆU TANGO MUÔN... ( NGUYỄN THOẠI VY )

MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG TRONG THƠ CỦA NGUYỄN HÀN CHUNG ( LƯƠNG THƯ TRUNG )

THƠ KHÔNG DỄ CỞI  ( HỒ Đ̀NH NGHIÊM)