Nguyễn Hàn Chung

 

 

 


GIỖ CHA ĐẤT KHÁCHGiỗ cha hai vợ chồng ḿnh
mâm cơm nho nhỏ một b́nh hoa tươi
cha đang trên mấy từng trời
hay cha cưỡi hạc xa chơi niết bàn

Ngày xưa c̣n mẹ lo toan
giỗ cha cố xứ bạn sang dặt d́u
bây chừ viễn xứ liêu xiêu
tàn hương ngồi ngó mâm nhiều hơn ăn

Ba ḿnh không mấy ham văn
cày sâu cuốc bẩm thường hằng đăm chiêu
cả đời ba mẹ hẩm hiu
cả đời ba mẹ khổ nhiều hơn vui

Giỗ cha ở chốn phương người
nén hương thắp trộm vắng người hàn huyên
mâm cơm không có láng giềng
bà con nên vẫn c̣n nguyên giữa bàn


17/8/2016