Nguyễn Hàn Chung

 

 

 


GIỖ CHA NGÀY XẢ LŨMai là ngày giỗ cha rồi
trời ơi nước vẫn trắng trời ngoài sân
lấy chi chừ để cúng âm
cho diêm vương mở cửa hầm cha lên

Bao nhiêu nếp đậu mẹ dành
trôi theo ḍng nước tan tành cha ơi
may mà con giữ mạng cùi
trèo lên khu đĩ nhoai người kêu vang

Cha ơi một gói ḿ ḍn
cúng cha bốn lạy mẹ con xin dùng
mấy ngày cái bụng trống không
bao nhiêu hào khí tang bồng mất tiêu

Ông trời hại cũng đă nhiều
thêm thằng thủy điện đặt điều nói ngoa
quan trên về có thanh tra
miệng quan trôn trẻ ba hoa cũng huề

Mẹ con mong đợi cha về
khói hương tắt ngúm bốn bề tan hoang
cầu mong cha tới thiên đàng
cha đừng về chốn trần gian nước ḿnh

Cha về sẽ tủi vong linh
bao nhiêu xương máu hy sinh được ǵ.!

1/7/2016