Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

NGÀY T̀NH NHÂN

TẶNG THƠ CHO NGƯỜI KHÔNG T̀NH NHÂN


Tôi không phải xăng pha nhớt
tất nhiên ngày t́nh nhân sẽ hớn hở tặng hoa cho phụ nữ

Nàng nói
em không muốn làm bạn anh
em không là t́nh nhân anh
em không bao giờ là vợ anh

Tôi nói
em không bà con với anh
em không là hàng xóm với anh
em không là chị gái, em gái của anh
em không là người đẻ ra con anh
vậy em là ǵ đối với anh ?
Nàng nói
em là em, anh là anh
em có thể là của để dành cho anh
( nếu em thích vậy )

Vậy bây giờ tôi hiện không có t́nh nhân
ngày t́nh nhân tôi ra vườn hái hoa tặng cho tôi
tôi là t́nh nhân của tôi

Rắc rối cuộc đời là rứa đó
thỉnh thoảng nàng vẫn gọi: Anh yêu!
rồi viết những bài thơ chữ nghĩa như sợi dây cột gió
cột gió mà vẫn thả diều
thả diều vào bi kịch

Bi kịch ngày t́nh nhân
tặng thơ cho người ḿnh yêu không là t́nh nhân