Nguyễn Hàn Chung

 

 

QUÀ CUỐI NĂM CHO T̀NH NHÂNCuối năm biết tặng t́nh nhân
quà chi, ta cứ phân vân suốt chiều

T́nh nhân hai chat : Anh yêu
không cần đâu chỉ việc d́u em bơi

T́nh nhân ba nhắn khơi khơi:
Món em quư nhất mấy lời thơ anh

T́nh nhân một ngủ nhà ḿnh
ngạc nhiên sự cố thất kinh khóc ̣a!

Ta đương rửa chén quét nhà
biên vài câu tạm làm quà các cô

T́nh nhân gọi tắt là bồ
phải đâu ai cũng tri hô: Quá quà

Cái người hà tiện như ta
ác nhơn ác nghiệp tới ba nhân t́nh

Đàn bà nói diệt là sinh
nghe ba câu nói rùng ḿnh nhức xươngMarshall Mall Houston TX
Dec 10. 2018