Nguỹn Hàn Chung

 

VINH DANH NHẠC SẾN


H̀i xưa có l̀n bị b̀ đá
đau từ mỏ ác tới mắt cá
ti ra b́n đò định quyn sinh

Gặp ṃt c nàng ŕt chi xinh
sút ṃt chuýn đò nghe c hát
khẽ thi những lin khúc nhạc tình

Thường ngày ti ch là nhạc śn
khng những coi thường còn coi khinh
nay nghe đ̀u bịn tới cúi bịn
h́t nhin tỉnh ng̣ gịt thót mình

C bé h̀n nhin đu có bít
cứu được ṃt người tới cửa sinh
giá như khng ng̣ đài trang ́y
ti đã thành ma ủng tử thành

Ti ḱt những người m nhạc śn
với ti tương tác ŕt chn tình

Ca từ sang cả nghe hay đó
khng cảm càng thm bực cái mình
từ ́y ti sing nghe nhạc śn
đ̉ lòng thoát khỏi ch́n u minh

Đừng ch nhạc śn nghe b̀u bạn
nh́t lúc lòng ta đang ŕi tinh
có phải bạn từng m nhạc śn
giả đò làm ḅ ŕt coi khinh !

 

Nguyễn Hn Chung