Nguỹn Hàn Chung

 


Y U  E M  N H Ư  T H Ế


Một đm no đ
m sương một mnh
thấy hồng một đa
thấy trăng bnh minh

Anh ra vườn cỏ
bứt bng ngủ ngy
tưởng như l nhỏ
cng anh uống say

Nghe đy nghe đy
anh ngồi ch h
nhớ chim mỏ đỏ
lu lo suốt ngy

Một đm no đ
lấy tay cầm tay
v danh ngn t
cng nhau sum vầy

Em cn cố xứ
hay qua đồi đng
tc anh đ bạc
mi em vẫn hồng

Đm no đm nấy
hen h đm mai
em về bn ấy
bỏ qun bờ vai

Ngy anh lưu lng
em cn bn trời
yu em như rng
my hồng lả lơi

Yu em như thể
mưa thu khng lời

 

Nguyễn Hn Chung


 

~~oOo~~