Nguyên Lạc

 

 

BẾN CŨ QUỲNH MƠ


Cổ độ thuyền về có thật không?
Sao nghe sương khói gọi ưu phiền!
Sao nghe thương nhớ muôn năm cũ
Sâu kín trong tâm đoá dạ quỳnh?

Quỳnh về đêm đó có thật không?
Nở đóa măn khai đẫm nụ hồng
Đừng tàn vội nhé màu hoa trắng!
Để giấc mơ ai vẫn hương nồng!

Cổ độ thuyền về có thật không?
Khói sương chi lạnh buốt một ḍng?
Quỳnh nào chẳng héo. ngày vội đến?
Hương nào chẳng nhạt nḥa. tháng năm?

Cổ độ thuyền về?
Chỉ khói sương!
Quỳnh giờ chắc đă nhạt mùi hương?
Bến đời ai đó đang huyễn vọng
Quỳnh cũ hương xưa...
Chuyện vô thường!

Nguyên Lạc

 

 

art2all.net