Nguyn Lạc

Blog Nguyn Lạc v Bạn Hữu

 

SCH

THI TẬP MỘT THỜI

 

BIN KHẢO

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #1

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #2

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #3

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #4

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #5

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #6

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #7

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #8

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #9

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #10

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #11

TẢN MẠN ĐI ĐIỀU VỀ TR #12

 

~~oOo~~

 

QUẺ DỊCH

QUẺ DỊCH #1

QUẺ DỊCH #2

QUẺ DỊCH #3

QUẺ DỊCH #4

QUẺ DỊCH #5

QUẺ DỊCH #6

QUẺ DỊCH #7

~~oOo~~

 

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG -

ĐOẠN TRƯỜNG TN THANH V KIM VN KIỀU TRUYỆN:

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG #1

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG #2

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG #3

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG #4

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG #5-1

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG #5-2

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG #5-3

VỀ NHAN ĐỀ GỐC CỦA TRUYỆN KIỀU

 


THƠ

O LỤA SC TRĂNG  *  O TM

 

BÀI TÌNH CA ĐM MƯA  *  BẬU ĐI  *  BỂ DU  *

BẾN CŨ QUỲNH MƠ   *   BIỂN CHIỀU  *

BIỂN CHIỀU CHẾNH CHONG  *   BIỂN ĐM / 30 NĂM TM LẠI  *

BIỆT LY ĐỢI CHỜ  *  BNG TRĂNG V TIẾNG CHIM  *

BUỒN KHNG SI GN ? *

 

C PH ĐM  *   CI RĂNG  *

CẢM TC KHI NHN ẢNH PHẬT  *  CẮN ĐI NỔI NHỚ  * 

CẦN THƠ NIỀM NHỚ  *

CHẬM LẠI ĐI THI  *  CHN TR THU  *

CHO THUYỀN TRN SNG HƯƠNG  *

CHẾNH CHONG QU HƯƠNG   *  CHỈ TẠI CHIỀU THU  *

CHIU HỒN  *  CHIỀU MƠ   *  CHIỀU SƯƠNG  *

CHÌU TÀN BN LY RƯỢU  *

CHIỀU THU L ĐỎ   *  CHIỀU THU MỘNG TƯƠNG PHNG  *

 CHIỀU TIỄN ĐƯA  *  CHIỀU TRN BIỂN VẮNG  *

CHO THÁNG TƯ BÙN  *

CHONG ĐÈN ĐỌC DÒNG THƠ C̉  * 

CHONG ĐN ĐỌC VĂN TẾ THẬP LOẠI CHNG SINH  *

CHỢT GẶP NGI TRƯỜNG   * 

CHC XUN   *   CHÙM KH́ QU HƯƠNG  *

CHC MỪNG NĂM MỚI  *  CHM THƠ V ĐỀ 1 & 2  *

CHM THƠ TNH ĐẦU NHƯ BI THƠ  *

CHT THI / TUYẾT RƠI / MƯA CẦN THƠ

ĐEM TNH RA ĐỐT / XUN LẠI VỀ / ĐN XUN NƠI XỨ LẠ

ĐM ĐỘC ẨM / LỆ TUYẾT / RƯỢU CUỐI NĂM / NỖI C ĐƠN

CHÚT LÒNG HOÀI C̉ / ĐỌC DÒNG THƠ C̉  *  CHT TNH HỜ  *

CHUYỆN DNG SNG QU TI  *  CHUYẾN Đ CHIỀU THU  *

CHUYỆN THNG TƯ QU TI  *  CHUYỆN TNH THỜI BO LOẠN  *

CHUỴN TÌNH VÙNG U MINH  *

C AI   *  C G ĐU  * C G ĐỂ NHỚ ?  *

C NGƯỜI KHC THU  *  CON ĐƯỜNG  *  CÒN LẠI CHÚT TÌNH  *

C ĐƠN / TRỞ VỀ  *

CC VNG HOA NẮNG / VƯỜN THU HOA NẮNG  * 

CUỘC TANG THƯƠNG  *   CÚI ĐỜI CÓ NHAU  *

 

DNG NGUYỆT GẦY / NGUYỆT MƠ  *

DĨ NHIN  *  DÕI TÌM TRN SNG VẮNG  *

DI TM TRN SNG NG BẢY  *

 

Đ SAI TỪ ĐU?   *   ĐNG KIẾP   * 

ĐU CẦN CHỜ ĐM GING SINH ĐẾN, PHẢI KHNG EM ?  *

ĐM   *  ĐM BA MƯƠI  *  ĐM CHỜ QUỲNH  *

ĐM C LỮ  *  ĐM CUỐI NĂM  * 

ĐM CUỐI NĂM TUYẾT ĐỔ THẤY G ?  *  ĐM ĐNG   * 

ĐM ĐỢI   *  ĐM GIAO THỪA  *  ĐM KHNG NGỦ  *

ĐM LẮNG TIẾNG MUN TRNG  *

ĐM LY BIỆT  * 

ĐM MA THU  *   ĐM MƯA NHẠC KHC TNH SẦU  *

ĐM QUỲNH NỞ  *

ĐM THÁNG TƯ ĐỌC VĂN T́ TḤP LOẠI CHÚNG SINH  *

ĐM THÁNG TƯ KHNG NGỦ TỤNG TM KINH / LY BỊT  *

ĐM THNG TƯ THA HƯƠNG THẤY G  *

ĐM THU / M HƯƠNG / QUỲNH TRẦM  *

ĐM TIỄN BIỆT  *  ĐM TRĂNG RỤNG   *  ĐM TỤNG TM KINH  *

ĐỊA NGỤC THIN ĐƯỜNG  *  ĐA QUỲNH MƠ   * 

ĐỌC THƠ CỔ NHỚ NGƯỜI XƯA - L THƯỜNG KIỆT  *

ĐỌC THƠ CỔ NHỚ NGƯỜI XƯA - ĐẶNG DUNG  *

ĐỌC THƠ CỔ NHỚ NGƯỜI XƯA - NGUYỄN DU  *

ĐN XUN  *  ĐN XUN NƠI XỨ LẠ   *  

ĐN XUN NHỚ MỐI TNH QU  *  ĐỘC ẨM  *  Đ̣C ̉M THÁNG TƯ  * 

ĐI BỜ   *  ĐỜI TRẢ LỜI CHO TA  *  ĐỨNG NGỒI HỎNG YN  *

 

EM GIẤU MA THU TI  *  EM TRẢ LỜI CHO TA   * 

EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA  *

EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA 2 ( CHONG KHUYA ĐỌC KÌU )  *

 

GẶP LẠI NGƯỜI TRI KỶ   *   GẶP NHỎ / MỘT CCH NHN ĐỜI

GIẤC MỘNG XUN TAN  *

 

HAI CHIẾC L THU   *  HAI  LY C PH MỘT BI NHẠC TNH  *

HẠT MƯA MƠ  *

HY KHC LN ĐI PHƯỢNG *

HY KHC TI MỘT DNG SNG  *  HY TƯỞNG TƯỢNG   * 

HY VỀ ĐI  *  HIẾN DNG  *

HỒN CA DAO  *

HƠN B́N MƯƠI NĂM NHÌN LẠI  *

HUYẾT PHƯỢNG  /  NỬA VẦNG TRĂNG LẠNH  *

 

KINH TNH ĐỌC M KINH  *

KHUNG CỬA HẸP

KHNG LM THƠ, LM G?  *   KHC TNH HOI  *

KHC NGUYỆT CẦM  *  K ỨC CẦN THƠ   *

 

LÁ THƯ / HỜN D̃I / ÑI LÒNG PHƯỢNG XƯA  * LẠI MỘT MA ĐNG  * 

LM SAO KHNG NHỚ  *  LM SAO QUN ĐƯỢC  *

LỆ ĐỎ   *  LIN KHÚC TÌNH - BN H̀ XỨ LẠ  * 

LIN KHÚC TÌNH - CHÉN THƯƠNG ĐAU  *   LỜI HẸN ƯỚC   * 

LỜI KINH TRONG LNG BN TAY / CHỮ TM  *  LỜI RU MẸ  *

 LỜI TNH TRN SNG   *  LỜI VĨNH BIỆT  *  LỤC BNH HOA TM  *

 

MU NẮNG QU HƯƠNG  *

MẮT BIẾC MI XƯA  *   ḾT V̀NG TRĂNG  *  MONG MANH  *

MI MẮT THU XƯA  *   MI THU   *   MI TM MỒNG TƠI  *

MỘT CHT NGỌT NGO   * 

MỘT ĐỐM LỬA  *  ṂT THỞI # 2   *  MỘT THỜI HỒ TRƯỜNG  *

 MỘT THỜI THNG TƯ  *  MỘT THUỞ TNH BUỒN  *

MỞ CHI NGĂN NHỚ / NƯỚC MẮT QU HƯƠNG  *

MŨI TN VÀNG CUPID  * 

MUỘN MNG   *   MƯA  *  MƯA ĐM  *  MƯA THNG CHN   *

MỪNG NGY CỦA MẸ  *  MƯỜI NĂM ĐẾM TRI ĐỜI  *

 

NNG CHN HỒ TRƯỜNG  *

NGY ĐẦU NĂM MỚI   *  NGY TỪ MẪU  *

NGUYN TIU, CỐ NHN LỘNG NGUYỆT  *

NGƯỜI LNH CŨ  *

( Người lnh cũ / Người lnh gi / Buồn khng người linh cũ / Hồn người lnh cũ )

NGƯỜI TNH  *  NGƯỜI TNH V C QUỶ  *

NGƯỜI VỀ MA D QUỲ NỞ

NGƯỜI VỀ TM LẠI MU HOA  *

NHỊP GUỐC  *

  NHỚ  *  NHỚ MỘT THỜI  *  NHỚ VỀ VM TẤN, ĐẠI NGI  *

NHỮNG BI THƠ CHO THNG TƯ   *  NHỮNG BI THƠ VỀ MƯA  *

NHỮNG BI TNH BUỒN   * 

NHỮNG BI TỨ TUYỆT  *  NHỮNG BI TỨ TUYỆT #2  *

NHỮNG BI TỨ TUYỆT #3  *  NHỮNG BI TỨ TUYỆT #4  * 

NHỮNG BI TỨ TUYỆT #5  * NHỮNG BI TỨ TUYỆT #6  *

NHỮNG BI TỨ TUYỆT #7  *  NHỮNG CU THƠ GỞI  * 

NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI CÒN BÁM VÀO QUÁ KHỨ  * 

NỖI LNG CỐ HƯƠNG  *  NỖI LNG LY HƯƠNG  * 

ÑI NHỚ  *  NỖI NHỚ CỐ HƯƠNG  *  NỖI NHỚ D QUỲ  *

NỤ TỪ BI / THỦY SƠN

 

PHẬT CHA CŨNG KHC  *  PHA KIA SNG  *

PHIẾN MONG  *  PHIẾN MỘNG  *  PHIẾN MƯA THU  *  PHONG LỮ  *

MƯỜI NĂM VỀ LẠI THNH PHỐ NỌ / ĐA HOA XƯA PHỐ NỌ *

PH VN / MẮT NGƯỜI / BNG HONG   *  PHƯỢNG HỒNG TRƯỜNG CŨ  *

 

QU HƯƠNG   *   QU HƯƠNG TI KHNG C MA THU  * 

QU HƯƠNG VẪN MI DNG SNG  *

QU HƯƠNG VẪN MI THIN THU  *  QU HƯƠNG VỜI NHỚ  *

 

RA KHƠI

RƯỚC TI LN ĐỒI XƯA/ PHA KIA SNG / THU NHỚ ... / MƯA TỪ THIN CỔ

RƯỢU  *  RƯỢU CHIU HỒN  *  RƯỢU CHIỀU C LỮ  * 

RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ  *  RƯỢU ĐỘC  *

RƯỢU GỌI H̀N THÁNG TƯ / PHƯƠNG ĐOÀI / CHÌU RƠI  *

RƯỢU MỜI  *

 

SNG NGHE THU KHẼ  *  SN GA ĐỢI NGƯỜI / VẪN ĐỢI CHỜ  *

SNG KHUYA VẲNG KHC DẠ CỔ HOI LANG  *

SẦU QU  *  STARBUCKS COFFEE ĐM TUYẾT ĐỔ  *

 

TA CHỜ  *  TẶNG NGƯỜI YU DẤU  * 

THNG BA NĂM Đ  *  THÁNG TƯ CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG  *

THNG TƯ THỐNG HẬN HỒ TRƯỜNG  *

THNG MƯỜI HAI  *  THNG TƯ LƯU VONG THẤY G  *

THNG TƯ VĨNH BIỆT MỘT THỜI  * 

THẮP NẾN ĐM TRẮNG TUYẾT  *  THẤT CH ANH HNG  *

THIN TAI  *  THIN THU  *  THƠ CHO NGY TNH NHN  *

THƠ CHO THNG TƯ ĐEN  *

(Vnh tang thng tư đen / Độc ẩm thng tư / Thng tư người lnh cũ /

Thng tư thất ch rượu mời ai đy)

THƠ CHO THNG TƯ ĐEN #2  *

(Bi tnh buồn thng tư / Thng tư biển tm / Thng tư rưới rượu chiu hồn /

Mặc niệm thng tư)

THƠ XUN 1  *   THƠ XUN 2  *  THỜI GIAN  *  THU THA PHƯƠNG  *

THU THA HƯƠNG / MI HƯƠNG ĐM NO / C G ĐU  *

THU LẠI ĐẾN / MA THU TM LẠI / TIẾNG L THU / TI VẪN KIẾM *

THUỞ M LẦM / MỘT THỜI ĐỂ NHỚ  *

THUYỀN TRĂNG   *  TM CHI NƠI CHA  *  TM LẠI   *  

TIỄN BẠN VỀ CI  *  TIỄN NGƯỜI   *   TIỄN NGƯỜI CHIỀU THU PHONG  *

TIẾNG CHIỀU  *  TÍNG CHUNG CHÌU   *   TÍNG CHUNG KHUYA  *  

TIẾNG MƯA CHIỀU PHỐ LẠ  *  TIẾNG MƯA ĐM  *  TIẾNG THU  * 

TM ĐU THƠ ?  *  TM LẠI CẦN THƠ  *

TM LẠI DNG SNG   *   TM LẠI DNG SNG #2  *

TNH BẬU DUYN QU  *  TNH BUỒN CA DAO   * 

TNH BUỒN CA DAO LỤC BT  *  TNH EM GIAM GIỮ HỒN ANH  * 

TNH HƯ V  *

TÌNH THƠ DẠI / HỜN D̃I / TÌNH Đ̀U / PHƯỢNG  *  TNH THU / THU VỀ   *

TNH THU / THU NHỚ QUN  *  TNH V THƠ  *

TRẢ LẠI ĐI THI  *  TRCH BẬU  *

TRĂM NĂM VẪN MI HƯƠNG  *

TRĂNG KHUYẾT / TNH HƯ V / XIN MI HOI MƠ  *

TRĂNG NGUYN TIU   *  TRĂNG NGUYN TIU #2  * 

TRĂNG THU / ĐM THU  *  TRĂNG TRN SNG GNH HO  *

 TR̀M TƯ 1 / TR̀M TƯ 2  *  TRẦM TƯ 3  *

TRẦM TƯ BN LY RƯỢU  *  TRN DNG SNG ĐỜI   *  TRỞ VỀ / C ĐƠN  * 

TRƯỜNG CA MƯA  *   TƯƠNG TƯ  *

 

UỐNG C PH CNG THI SĨ  *

ÚNG RƯỢU CÙNG TRI KỶ  *  ƯỚC MONG

 

VNH TANG THNG TƯ  *  V́N NẠN  * 

VẪN CHƯA GI  *  VẪN CN TNH MẸ  *  VẪN L EM NH  *

VẪN MI MỘT MA THU  * VẪN MỘT DNG SNG, VẪN MI CỐ HƯƠNG  *

VỀ CHI / TM VỀ  *  VỀ CHI TM LẠI THỜI QUA  * 

VỀ TM RU LẠI TUỔI MƠ  *

 V ĐỀ 1, 8, 9  *  V Đ̀ 10  *

VƯỜN THU XƯA  * 

 

XUN TẠI SAO BUỒN  *  XUN VỀ  *  XUN VỀ CỚ SAO?

XUN THA HƯƠNG / LỮ THỨ ĐN XUN #1 / LỮ THỨ ĐN XUN #2

 

NGHĨ CHIỀU T

NGHĨ ĐM MƯA

 

 

VĂN

BÀI THƠ THU CHÍ CỦA NGUỸN DU

CU CHUYỆN HAI DNG SNG

CHN TR NGUYN XUN

CHUYỆN TNH VNG U MINH - NAM BỘ QU TI ( I )

CHUYỆN TNH VNG U MINH - NAM BỘ QU TI ( II )

CHỮ "BẬU" TRONG H, CA DAO V LỤC BT

CHỮ DỤC TRONG XỬ TH́

DỊCH THOÁT THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUỸN DU

ĐẠI NGI QU HƯƠNG TI

ĐẠI NGI QU TI

ĐỂ HIỂU NGHĨA CU NHẠC CỦA TRỊNH CNG SƠN

ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CU NI

ĐỐ KIỀU

GIỚI THIỆU TẬP THƠ " BẠCH VN V SỞ TR" CỦA HẠT CT

GIỚI THIỆU NH THƠ QUỲNH NGA

HAI CU CA DAO V̀ MẸ

HAI CHỮ ANH HÙNG

HÒ Đ́I ĐÁP MÌN NAM

HOA HỒNG XANH V L DIU BNG

HOA M̃U ĐƠN, PH̀N I

HOA M̃U ĐƠN, PH̀N II

HOA QUỲNH, BỈU TƯỢNG Ý NGHĨA VÀ TRUỲN THUÝT

LOẠN BT VỀ CHỮ TNH

LOẠN BT VỀ TỬU SẮC #1

LOẠN BT VỀ TỬU SẮC #2

LỜI VÀNG TÍNG NGỌC

NĂM MỚI BN VỀ HEO LỢN - PHẦN 1

NĂM MỚI BN VỀ HEO LỢN - PHẦN 2

NĂM TUẤT BN VỀ CH

NĂM T LẠM BN CHUY,N CHUỘT - PHẦN I

NĂM T LẠM BN CHUY,N CHUỘT - PHẦN II

NHN ṾT QUAN VŨ VÀ Ý KÍN V̀ VỊC XY DỰNG TƯỢNG

SINH NHẬT THI HO NGUYỄN DU

TẤM LNG NẮNG XUN

THƠ, CA DAO CHO NGY LỄ TNH YU

THƠ CỦA THIỀN SƯ

THỦ PHÁP SHOW, DO NOT TELL

TIỄN BẠN

TIỄN BẠN #2

TNH LNG MẠN

TRAI ANH HÙNG GÁI THUỲN QUYN

TRỞ VỀ MI NH XƯA

VI ĐIỀU VỀ CAO XUN HUY V LM CHƯƠNG

VI KHI NIỆM VỀ VIỆC DNG CHỮ TRONG THƠ

VI NGHĨ VỀ THƠ V BNH THƠ

VĂN NẠN VÀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA NGN NGỮ

VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC THƠ LUẬT BT

VẤN NẠN (2)

VỀ CHỮ BẬU

V̀ ṂT DÒNG SNG

VĨNH BIỆT - SAYONARA

VĨNH BIỆT THI THANH

 

 

 

THƠ PHỔ NHẠC

CẢM TC KHI NHN ẢNH PHẬT  ( Mộc Thing )

CHIỀU THU L ĐỎ  ( Mộc Thing )

CHUYỆN TNH VNG U MINH  ( Mộc Thing )

ĐM  ( Mộc Thing )

ĐA QUỲNH MƠ ( Mộc Thing)

MẸ  ( Mộc Thing)

 

BI VIẾT LIN QUAN

HAI BI THƠ QU HƯƠNG - HAI TM TNH KHC BIỆT  ( Chu Thạch )

 

 

art2all.net