Nguyên Lạc

 

CHONG ĐÈN ĐỌC

VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH

 

 

Đêm quánh đặc tiếng thời gian tích tắc
Chong đèn khuya đọc lại truyện tử sinh
(Nguyên Lạc)


"C̣n chi ai quí ai hèn
C̣n chi mà nói ai hiền ai ngu
Một phen thay đổi sơn hà
Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu" [*]

Chong đèn đọc truyện Nguyễn Du
Câu văn trêu khổ thiên thu lệ người
Lệ xưa. tháng bảy sụt sùi
Người nay mùa đến. có vui được nào?

Nhớ xuân ngày ấy. đắng trào
Quê hương thời cũ. biển dâu kiếp đời!

Tiền nhân thảm thiết khóc người
Ta nay đêm muộn mượn lời văn xưa
Chiêu hồn tháng bảy. mưa thưa
Thở dài tiếng gió lạnh thừa đêm nay!

Khêu đèn cho nỗi sầu dài
Đọc trang thơ cổ. khóc ai mùa về
Chúng sinh thập loại buồn thê!
Thời gian tích tắc. tái tê tiếng ḷng!

Lưng tṛng
số kiếp trầm luân
Khép trang thơ khổ
nến hồng lụn tim!

 

Nguyên Lạc


.............


[*] Văn tế thập loại chúng sinh - Nguyễn Du 

art2all.net