Nguyên Lạc

 

 

CÓ NGƯỜI KHÓC THU


trả em đời ấy đă rồi...
trả em tuổi mộng một thời thanh xuân!

thôi em tan vỡ đă từng
phiến tinh thu ấy... mù không cuối trời!
nát nhàu ảo vọng đôi mươi
bạc mầu tóc khổ có người khóc thu!
 


Nguyên Lạc


 

 


 

 

art2all.net