Nguyn LạcK ỨC CẦN THƠ

 


.
 

Ký ức C̀n Thơ những ngõ xưa
Là thương là nhớ thuở hẹn hò
Là quán cà ph bn lòng ph́
Khói thúc vàng tay ñi đợi chờ
.
Ký ức C̀n Thơ những đón đưa
Chao i thương bít mấy cho vừa
Bao năm v̀ lại mìn quá khứ
Ph́ cũ by giờ bùn hơn xưa!
.
C̀n Thơ bùn quá, bùn hơn xưa!
Đu quán cà ph tủi ṃng mơ
Ký ức C̀n Thơ lòng mún khóc
Khói thúc hình như cay hơn xưa!
.
Đường cũ hàng cy g̀y hơn xưa
Hắt hiu lá đ̉ ḷ sương mờ!
Ước gì gặp lại em l̀n nữa
Mi mắt ṃt thời yu d́u xưa
.

Nguyn Lạc
 

 

 

art2all.net