Nguyễn Vũ Sinh

 

 

CÓ AI THẤY G̀ KHÔNG?

Ai thấy mẹ quê của người không
Mặc áo bà ba vải nâu sồng
Theo người quảy gánh mùa luân lạc
Bếp chiều vương khói chẳng ai trông.

Có ai thấy chị của người không
Xa quê nên bỏ lại cánh đồng
Lúa vàng đang sắp vào vụ gặt
Lửa khói ngút trời nhuộm bến sông.

Có ai thấy những trẻ thơ không
Lạc mẹ ĺa cha tuổi ẵm bồng
Bao tiếng khóc than trên ḍng lộ
Ánh mắt hoang mang vẻ thất thần.

Có ai thấy, người thấy ǵ không
Tháng tư trời đất chuyển xoay vần
Có vạn cảnh đời chia ly biệt
Bao người t́m nắng cuối phương đông?

(Trích bản thảo “Thơ Ngày Xanh”)

NGUYỄN VŨ SINH

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net