Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

DẤU THỜI GIAN

 

 


Bao thành quách nguy nga rồi hoang phế
Dấu điêu tàn đứng trầm mặc thời gian
Những bạo chúa dẫu khoác ṿng nguyệt quế
Theo thời gian cũng mờ lớp son vàng.
Bao triều đại những ông hoàng, bà chúa
Ngự cung son khoác gấm lụa kiêu sang
Cũng không qua cuộc đời đầy dâu bể
Lịch sử sang trang tắt phút huy hoàng.


17h00-11-11-2020
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net