Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

ĐIỆN THOẠI BUỒN

 

 


Ngỡ đời lặng như đàn không ngân tiếng
Nhịp ca vui những âm điệu bổng trầm
Như chiếc điện thoại đang nằm câm lặng
Lâu ngày rồi mới nghe đổ hồi chuông.


Chỉ thường xuyên nhận toàn bao tin rác
Vài ḍng tin đầm ấm của người thân
Tay ṃ mẫm bấm lên nghe tiếng nhạc
Ai hát sầu thương trên điện thoại buồn?

NGUYỄN VŨ SINH

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net