Nguyễn Vũ Sinh

 

 

D̉NG SÔNG ĐẮK BLA VẪN CHẢY

 Bầy chim chao cánh lưng trời
Nghiêng đôi cánh mỏng ră rời hồn đau
Rừng Kom Tum phủ lá sầu
Từng đêm pháo dội ngang đầu âm vang.


Hỏa châu soi mắt lửa vàng
Tiền đồn bom pháo cày hoang núi đồi
Lửa thù ai đốt ngọn khơi
Hai bên phơi xác giữa trời ngổn ngang.


Rừng xanh khói lửa hoang tàn
Nh́n sao thấy chỉ da vàng Việt Nam
Xin từ giă chốn đại ngàn
Đăk Bla ḍng chảy mênh mang một đời.


Tháng năm xưa ấy qua rồi
Con sông quê vẫn lắng bồi phù sa
Ơi ḍng sông nhỏ hiền ḥa
Một đời xuôi chảy ḥa qua bản làng.


(Trích bản thảo "Thơ Ngày Xanh")
NGUYỄN VŨ SINH

 


 

~~o))((o~~

 

art2all.net