Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

GIẤC MƠ

 


 

Giấc mơ ti lạc vo tuổi nhỏ
Rợp cnh c trn cnh đồng qu
Trong cơn m mải nghe tiếng gi
Cnh diều bay so vọng cu h.


By giờ những cnh c thưa thớt
Lặn lội từ nơi cuối đồng xa
Ruộng cằn kh a mu xanh mạ
Đn c bay rũ bng chiều t.


Thưa vắng những cnh diều tung gi
Nh cao tầng chen chc dựng xy
Bng con diều in trong mắt đỏ
Chỉ nghe lời gi lướt ngn my.

 


"Hc B T"-04-11-2020
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net