Nguyễn Vũ Sinh

 

 

HỒI CHUÔNG TRÊN THÁP CỔ

 


 

 

Chúa nặng vai thánh giá
Mong cứu rỗi linh hồn
Không sa nơi hỏa ngục
Cao cả đức phúc ân.


Ngỡ Người đan sợi chỉ
Vá bao mảnh áo đời
Bằng mũi kim khâu quư
Vải manh múm tả tơi.


Hồi chuông ngân vang tiếng
Trên tháp cổ giáo đường
Ḥa lời kinh cứu độ
Mắt Chúa mờ lệ sương.


Chúa nhật em đi lễ
Anh chẳng là chiên ngoan
Xin cho giọt nước thánh
Rưới lên tẩy bụi trần.


NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

Xin nhấn vào tựa đề để nghe nhạc nền :

HỒI CHUÔNG TRÊN THÁP CỔ

Thơ Nguyễn Vũ Sinh

Nhạc Mộc Thiêng

 

~~o))((o~~

 

art2all.net