Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

 

LỜI TỰ TNH CỦA BIỂN

 


Tự ngn năm biển c ni g đu
Chỉ nghe sng vỗ về ru bờ bi
Sng vỗ mi chẳng bao giờ dừng lại
Tnh dạt do từ lng biển thẳm su.


Chưa cạn lời sao sng vội quay mau
Lời tnh tự một đời ru m i
Biển trải qua bao thời kỳ vụng dại
Khi no sng v bi hiểu lng nhau?

 

NGUYỄN VŨ SINH
 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net