Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

MƯA TRN NGỌN TNH

Xin np vai anh tựa mi đầu
Nghe tiếng thời gian trỗi nhịp mau
Ngy tri rất vội như cơn gi
Ngoảnh lại tc xanh đ phai mu.

By giờ trời chẳng đổ mưa ngu
Cho rơi đan kn ngọn tnh đầu
Hạt mưa ướt đẫm bờ vai o
Mưa thấm người sao ấm đời nhau?

Xin np vai anh tựa mi đầu
Cho đi tim nhỏ trỗi m su
Nghe trong khc ht ha giai điệu
Dng mu hồng si triệu huyết cầu.

NGUYỄN VŨ SINH

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net