Nguyễn Vũ Sinh

 

 

Nhân Ngày Của Cha

(Chủ Nhật,19-6-2022)
 Chẳng đến ngày đây cũng nhớ người
Thuở c̣n nằm khóc ré trên nôi
Ngỡ nghe tiếng vỗ về của mẹ
Nào biết cha vui đang mỉm cười.

Ta khóc o oe, tiếng đầu đời
Ân t́nh sâu nặng dễ nào vơi
Gian nan nào ngại nuôi con lớn
Công cha sâu thẳm tựa biển khơi.

T́nh nghĩa song thân tạ ơn người
Nửa đời bươn chải với ḍng trôi
Cho con được hồng da thắm thịt
Luôn dạy dỗ con đạo làm người.

Hocbato-17-6-2022
NGUYỄN VŨ SINH

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net