Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

NHỮNG SẮC MU QU HƯƠNG

Xanh như cy mạ ngoi đồng
Nu l o mẹ lưng cng ruộng su
Bao nhiu giọt mu đỏ ngầu
Mấy mươi năm chảy quyện mu sng qu.

Bao vnh tang trắng no nề
Trn đầu ga phụ, em thơ, mẹ gi
Đen l quầng khi bay qua
Bom rơi đạn pho ha pha tiếng gầm.

Da vng bao bọc quanh thn
Mu da người cũng giống gần hệt nhau
Đm soi nh mắt hỏa chu
Dọi trn ngn l l mu lửa binh.

(Trch bản thảo "Thơ Ngy Xanh")

(27-5-2020)
NGUYỄN VŨ SINH

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net