Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

TÀN

 


 

Chiều tàn phủ trắng một màu sương
Lạc dấu chim bay mỏi dặm đường
Chớp bể mây khơi sa đỉnh núi
Ṿm không sấm động tiếng sầu thương
Trần ai khắc khoải hằng mong mỏi
Lửa tạnh trời quang nắng diệu thường
Thế sự qua bao ḍng lệ tủi
Thôi dành tặng lấy cánh môi thơm.

Hocbato-3-9-2021
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net