Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

THƯƠNG HỒ

 

Ảnh : An Giang online


Người mang thn kiếp thương hồ
Chiếc ghe xui ngược ven bờ sng qu
Dng đời như một cơn m
Tay cho khua động nghe th thiết buồn.


Phận người treo nhnh thin lương
Ghe bầu xui ngược dng thương lm nh
Cnh bần rơi tri xt xa
Nắng mưa dầm di bn ba cuộc đời.


Trn đầu che ng my tri
My pha mu nước đầy vơi giữa dng
Lục bnh hoa tm ven sng
Như t sắc thắm đời dn thương hồ.

NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net