Phạm Đức Thân

 


 

TẠ T̀NH

Cuộc t́nh đó đă lui vào dĩ văng
Sao ta c̣n khơi dậy nữa làm ǵ
T́nh yêu nào không như cơn gió thoảng
Theo thời gian rồi cũng sẽ bay đi

Ôi nghịch cảnh đă chia ĺa đôi ngả
Duyên trăm năm không trọn nghĩa thề bồi
Để ngày nay trên quê người đất lạ
Gặp lại nhau không biết khóc hay cười

Thôi hăy cứ người nào yên phận nấy
T́nh chúng ta xin hẹn kiếp lai sinh
Định mệnh đă an bài duyên như vậy
Hiểu cho nhau không ai kẻ bạc t́nh.


Phạm Đức Thân

 


 

 

 

art2all.net