Phạm Đức Thân

 

 

TÔI PHẢI NÓI

Tôi phải nói lên những lời tha thiết
Của con tim đang thổn thức trong ḷng
Phải thổ lộ cho người yêu tôi biết
Rằng tôi yêu nàng say đắm vô cùng

Tôi phải nói lên những lời t́nh thực
Dù khó khăn do xúc cảm ngẹn ngào
Để khỏi vỡ tung trong lồng ngực
T́nh đă tràn đầy như nước dâng cao.


 


HỎI EM

Em chỉ một cuộc đời
Làm sao xẻ làm đôi
Một nửa chồng em giữ
Nửa kia em cho tôi.

 

Phạm Đức Thân
 


 

art2all.net