PHAN NHƯ

 

C h ơ i  v ớ i  t h ờ i  g i a n


 

Qua cầu nửa nhịp dừng chân
Quơ tay vơ thời gian một nắm:
Que giờ que phút que giây...
Xiêng tháng xiêng ngày
Xiêng hai đầu sinh tử
Tập vồng vông
Tay nào không tay nào có
Tay nào cũng vọ...th́ thả xuống ḍng
Sông trôi lặng lẽ
Mất tăm!

Dốc nghiêng mỏi chân ngồi bệt
Bên cầu xe đẩy hàng rong
Có chiếc loa thùng thiết thê bài ca”Cát Bụi”
Cho tôi một cây cà-rem!
Mát lạnh trưa hè thổi bay cơn khát
Hạnh phúc đơn sơ, rơ ràng đích thực
Là đây Hiện-pháp, là đây Thần- thông
Giá chỉ năm ngàn người mù bán dạo
Chẳng biết đếm đong.

Đứng trước gương soi
Loay hoay sợi tiêu sợi muối
Sao không cầm một nắm tóc mai
Thả xuống sông dài
Quá khứ đâu rồi, tương lai biền biệt
C̣n lại bây giờ:
Trẻ thơ ngồi se tóc bạc
Sợi nào giây sợi nào phút
Sợi nào cũng được
Thả xuống sông chơi...


Huế XII 2016

Phan Như
 

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net