PHAN NHƯ

Tiễn Biệt Nhà Thơ Phan Như

 

Ân sư

Bái biệt Thủy Tiên Hoàng

Bến đ̣ Ca Cút

Cái ấm bể

Cái ấy

Chị tôi

Chơi chi lạ rứa

Chơi với thời gian

Cỏ hoa nghiêm

Diệu Âm

Đại nguyện

Đất, nước, gió, lửa

Đức Từ Thị

Gậy khua vườn trống

Giá áo túi cơm

Hạt sương và lá sen

Hà thị Cỏ Tranh

Hoa xa bờ giậu 

Hôm ni hôm nớ

Hú gọi cô hồn

Huế lạ chi

Huyền Trân

Lá sương

Lập xuân

Lên chùa tìm Mẹ

Lời của gịng sông

Lục lạc gió

Mai Huế

Mẹ là vô ngă

Mẹ ơi

Mồng Một Tết

Nấm tràm

Ngọc sáng hoa tâm

Ngụ ngôn ngày Vu Lan

Ngũ sắc Huế

Ngày và đêm

Người Huế và ḷng biết ơn

Nhật thực

Niệm như

Nửa chừng không

Sáng và tối

Sông thu

Sợi tơ xuyên suốt

Tha lỗi cho Ba

Thằng bờm vô hạ

Thân và tâm

Thiếp là cơm nguội

Thơ làm đang lúc kẹt xe

Thơ người mất trí

Thơ tháng Bảy

Thư gởi Hoàng Xuân Sơn

Trúc huyền

Vót đũa tre cúng mẹ

Xua nguyệt t́m trăng

 

Đọc thơ Phan Như  ( Đỗ Hồng Ngọc )

Đọc Sóng Vỗ Mạn Đời  ( Lê Huỳnh Lâm )

Đọc thơ Phan Như  ( Nguyễn Đ́nh Niên )

Bài thơ t́nh của người nửa đời phiêu lăng (Nguyễn văn Uông )

Đọc Phan Như, nhớ Phan văn Chạy  ( Hoàng Xuân Sơn )

Vài đoạn tiễn bạn chơi xa  ( Hoàng Xuân Sơn )

Tiễn bạn già đă ra đi  ( Vơ Công Liêm )

 

 

Tập Thơ Sóng Vỗ Mạn Đời

 

Tập thơ Thơ Phan Như

 

Thơ Như 2020

 

Nhạc phổ thơ Phan Như:

Cô nữ sinh Thành nội

Cùng với nước mây

Giă biệt tinh châu

Giỡn với nước mây

Hoa nở tím chân người

Quanh ta hoa lá đang nh́n

Tôi đi qua nhà em bằng đôi cà khêu

Cuối ngơ hoàng thành

 

Thơ Phan Như chuyển ngữ ( Thân Trọng Sơn)

Blog Phan Như

 

 

 

 

Trang NGUYỄN NHƯ MAI

 

Bên kia sông là phố chợ

 

 

 

 

art2all.net