PHAN NHƯ

 

Ân sư

Bến đ̣ Ca Cút

Cái ấm bể

Cái ấy

Chơi với thời gian

Cỏ hoa nghiêm

Diệu Âm

Đại nguyện

Đất, nước, gió, lửa

Đức Từ Thị

Gậy khua vườn trống

Hạt sương và lá sen

Hà thị Cỏ Tranh

Hoa xa bờ giậu

Huế lạ chi

Hú gọi cô hồn

Lập xuân

Lên chùa tìm Mẹ

Lời của gịng sông

Mai Huế

Mẹ là vô ngă

Mẹ ơi

Nấm tràm

Ngọc sáng hoa tâm

Ngụ ngôn ngày Vu Lan

Ngũ sắc Huế

Ngày và đêm

Người Huế và ḷng biết ơn

Nhật thực

Niệm như

Nửa chừng không

Sông thu

Sợi tơ xuyên suốt

Tha lỗi cho Ba

Thơ làm đang lúc kẹt xe

Thư gởi Hoàng Xuân Sơn

Trúc huyền

Vót đũa tre cúng mẹ

Xua nguyệt t́m trăng

 

Tập Thơ Sóng Vỗ Mạn Đời

 

Tập thơ Thơ Phan Như

 

Nhạc phổ thơ Phan Như:

Cô nữ sinh Thành nội

Giă biệt tinh châu

Hoa nở tím chân người

Quanh ta hoa lá đang nh́n

Tôi đi qua nhà em bằng đôi cà khêu

Cuối ngơ hoàng thành

 

Thơ Phan Như chuyển ngữ

Blog Phan Như

 

 

 

Trang NGUYỄN NHƯ MAI

 

Bên kia sông là phố chợ

 

 

 

 

art2all.net