PHAN NHƯ

 

C ỏ   H o a   N g h i ê m

 

                                                            Photo Ngọc Danh
 

 

Xin ngồi xuống đây

Xanh cùng cỏ dại

Nghe bầy đá cuội lao xao

Ai biết mà biết ai?

Rằng hoa lá không bao giờ buồn

Khi đưa tay ṿ nát

Tỉ tê một ḍng nhựa chảy

Với người là rơi dấu lệ

Với lá hoa chỉ là rơi

Không.

 

 

Xin mở ṿng tay

Thật thà như mặt đất

Sớm nắng hay chiều mưa

Không bao giờ cuối mặt

Hạnh phúc cũng như nỗi buồn

Cũng thấm sâu tận cùng đất

Dung.

 

 

Mai kia lên chùa làm chú tiểu

Mặc áo màu thổ hoàng

Gánh nước cheo leo đầu ghềnh

Lối về làm rơi tiếng kinh

Tí tách

Hạt sương trên đầu ngọn

Cỏ hoa

Nghiêm.

 

 

Tháng năm, 2012


 

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net