PHAN NHƯ

 

Đ Ấ T , N ƯỚ C , G I Ó , L Ử A


Tên là địa cầu
Nhưng hơn ba phần là nước
Bao nhiêu cuộc đao binh
Chỉ giành nhau chút đất
Không đủ ấm bàn chân!

Tóc em bềnh bồng gió
Gió có khi cũng ngừng
Môi em hồng ngọn lửa
Ngọn lửa đến lúc lụi tàn
Thịt da em là cát bụi
Cát bụi đi về đất.

Sao không tự hỏi:
Em chỉ là ḍng sông
Ra đi từ giọt lệ ngàn
Qua thác xuống ghềnh
Về đông biển hát
Sông không mang theo ḿnh
Khổ đau và hạnh phúc
Thế gian.

Sông chỉ là sông
Buông bỏ bóng h́nh
Không lưu dấu thời gian
Khi về biển mặn
Dù chỉ c̣n hạt nước mắt
Từ bi cơn mưa hạ
Hoá độ mây ngàn
Sông lại thành sông.Mùa Phật Đản 2014

Phan Như
 

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net