PHAN NHƯ

 

Đ Ứ C T Ừ T H Ị
Thơ ngày Mùng Một Tết

 

 

Cùng nhau đến bên bờ vực
Đen đỏ trắng vàng
Á Phi Mỹ Úc
Tám hướng bốn phương về đây đủ cả
Về đây để mà ...thấy:
Chiến tranh khủng bố khí hậu môi trường
Gian manh lừa dối đủ đường
Nhân danh ni này nọ kia
Của cái chi- chi-gọi-là lư tưởng
Thôi nào, đă đến lúc
Hăy cầm tay nhau trên bờ vực sâu
Chúng ta cùng...
Nhảy!


Nhưng c̣n một em bé
Mẹ để lại trên bờ
Em ngồi trong ṿng tay Di-Lặc
Giữa ḷng - từ bất - tuyệt
Không quá khứ không hiện tại không tương lai
Ngài đến từ một lời hẹn ước
Khi thời mạt pháp
Đúng vào ngày mùng một Tết


Kính lạy Đức Từ-Thị
Namo Meitreya!

 

Phan như
Xuân 2018

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net