PHAN NHƯ

 

 

Hạt sương và lá sen

Kỷ niệm ngày mất của John Lennon

 

Gặp nhau như hạt sương và lá sen
Phút giây chỉ vừa gió lay và nắng lên
Chưa ấm bàn tay đă nói lời từ biệt
Lá cuộn thu tàn vẫn đẹp nét duyên

T́nh dù ngắn nhưng t́nh bất tuyệt
Đến với nhau nhưng không bận ḷng nhau
Chim bay rồi chẳng lưu dấu vết
Sông vẫn trôi dài không một nét đau

Nhưng vẫn nhớ một chiều cuối hạ
Dưới tượng Maria thấp thoáng kinh cầu
Nàng cầm tay với nụ cười rất lạ
Sau này mới biết: nụ cười xa nhau

Té ra T́nh yêu chẳng có bắt đầu
Nên chi sẽ không nói lời chia biệt
Ôi bàng hoàng hạt sương trên lá sen
Hello Goodbye John Lennon!

Phan như

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net