PHAN NHƯ

 

H O A  X A  B Ờ  G I Ậ U

     Tặng Họa sĩ Hong Đăng Nhuận

                 Nguồn hnh : thaiphienphoto.com

 

 

Khi hoa xa bờ giậu
Cy l bỗng giựt mnh
Đẹp chi đu lc đ la cnh
Em cầm trn tay một tiếng thất thanh
M cứ tưởng rằng Tường vi một đo
Xin đừng hi tặng anh
Lc chia la
Hoa l no m khng rỉ mu?


Nhớ ngy xưa Mẹ dặn:
Cng Phật l cng ci Tm...
Thay v sum soe bng chuối ngy Rằm
Sao khng đem bầy c
Thắp vi ngọn hoa đăng
Thả xuống dng sng
C quẫy mnh v hoa đăng lấp lnh
Như một lời cm ơn!


Hy đến như sương đến cng hoa
Dịu dng ấm p
Khng được v cũng khng mất
Rồi khi ngy nắng ln
Sương tan theo ln khi nhạt
Lặng lẽ v thường gc khuất
Sương nhn hoa bn hng giậu biếc
i vẫn l ci nhn đầu tin
V sắc
V tm...


Ma Vu Lan 2014

Phan Như
 

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net