PHAN NHƯ

 

Hú Gọi Cô Hồn


 

Nửa đêm ra đứng mái hiên
Bắt tay làm loa hú gọi
Ới ơi! Cô hồn các đảng
Tám hướng mười phương
Về đây về đây !
Có cháo trắng đường đen áo binh hột nổ và
Vàng mă giấy tiền...
Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân
Bôn ba chi ba đường bốn cơi
Buông bỏ yêu- ghét –thương- thù
Ĺa xa tịch mịch âm u
Nương ánh hoa đăng, t́m hơi lửa ấm
Về đây về đây chia nhau chút t́nh lận đận.

Đang đưa tay hú gọi
Chợt nghe tiếng vọng quay về
Ngươi gọi ai? Ai gọi mà về?
Bản thân ngươi cũng là Cô hồn
Mấy mươi năm đi t́m Quê hương
Lang thang như con ma đói
Hăy nhắm mắt bịt tai quay vào thân tâm mà hú gọi:
Chính là ngươi, cô hồn ơi cô hồn
Đâu là Tự tánh.

Không vàng mă áo binh
Không đường đen cháo trắng
Thắp một ngọn lửa hồng
Quên đi ba hồn chín vía
Chỉ t́m gọi Chân Tâm!Mùa Vu Lan 2015

Phan Như
 

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net